Съвременни офис решения

Съвременни офис решения

Рационален и ефективен подход

  • Облекчаване дейността на бизнеса.
  • Освобождаване на материални и човешки ресурси.
  • Спестяване на разходи.
  • Фокус върху основната дейност на компанията и повишаване на ефективността.

Няма бизнес, който да не е заинтересован да се движи в тази насока. Защото крайният ефект е подпомагане успеха на компанята.

Как точно решенията за техническото оборудване в офиса ви да заработят в полза на икономическата ефективност за Вашия бизнес?

Стандартното офис решение от миналото се свеждаше до закупуване на офис техниката и периодичното ѝ обслужване.

Разрастването на една компания в голяма част от случаите води след себе си до увеличаване на нуждите ѝ от офис оборудване. Резултат номер 1: първоначалната инвестиция по това перо нараства.

Увеличаване на функциите и сложността на офис техниката, от своя страна, наложи все по-специфична и сложна поддръжка, която не е по силите и възможностите на компаниите, ползващи я за нуждите си. Резултат номер 2: обслужващата машина се превръща в обслужвана. От помощник става ангажимент, който изисква времето и познанията на Вашите служители. Време, което може да бъде вложено в други ценни и важни задачи.

За да се предотвратят тези негативи, съвременните тенденции са за цялостна и комплексна промяна в модела за офис обслужването. Каква е насоката? Реорганизация на ангажиментите по придобиване и обслужване на техническото оборудване. Прехвърляне на обслужващите дейността на бизнеса процеси към изпълнители, за които тези процеси са основната им дейност. Това спестява ценно време, предотвратява разпиляване енергията на екипа Ви в ненужна посока и е икономически изгодно.

Ние имаме доказани резултати и разработена система в това направление.

  1. Ангажиментите, свързани с първоначалното планиране на офис нуждите Ви и снабдяването Ви  с актуална информация за нововъведенията на пазара, са наши.
  2. Предоставянето на офис техниката се поема от нас. Първоначалната инвестиция по това перо изчезва.
  3. Цялостното обслужване и поддържане на техниката е наша грижа. Отпадат така досадните, но необходими операции по проследяване и спазване на срокове за профилактика и неудобствата около възникнали повреди.

Крайният резултат е покриване на всички Ваши офис нужди. Без излишна загуба на време. Без отделяне на огромни бюджети. Срещу месечна такса, отговаряща на месечното Ви потребение.

Офис техниката обслужва Вас, а не Вие нея.

Не купувате машини, които да обгрижвате. Купувате само готовия резултат, който Ви трябва.

Често задавани въпроси

Месечната такса от какво се определя?

Месечната такса за наем на офис техника се определя от вида офис устройство и от броя копия, които сте направили.

Каква е цената на месец за наем на офис машина?

Цената за наем на офис машина се калкулира по цената на копие за конкретното офис устройство и броя копия, които сте реализирали за месеца.

За какъв срок мога да наема офис машина?
  • Може да наемете за срока, който Ви е необходимо устройството. Най-често нашите клиенти сключват договори за 12 или 24 месеца.

Офис решенията, които улесняват бизнеса Ви

Лого Офис 21

Офис решенията, които улесняват бизнеса Ви, адаптирани по Вашите потребности.

© 2020 Всички права са запазени. Designed by PS Communications